Obec Vinosady

Obec Vinosady je známou a obľúbenou zastávkou na Malokarpatskej vínnej ceste, ktorá vedie od Bratislavy až po Trnavu. Rýchlo sa rozvíjajúca obec sa nachádza v okrese Pezinok medzi vinárskymi mestami Modra a Pezinok (Bratislavský kraj), približne 22 km od Bratislavy, 4 km od Pezinka, 15 km od Senca a 28 km od Trnavy.

Táto poloha robí z obce Vinosady zaujímavú možnosť riešenia bytovej otázky hlavne pre mladé rodiny, ktoré potrebujú byť blízko Bratislavy, resp. Pezinka a zároveň hľadajú pokojnejšie miesto na bývanie v rámci vidieka pod Malými Karpatmi a malebnými vinicami. Počet obyvateľov s trvalým pobytom v obci Vinosady je podľa posledného sčítania 1200. Obec vznikla zlúčením dvoch obcí Veľké a Malé Tŕnie.

V poslednom období zaznamenáva obec Vinosady výrazný záujem o kúpu či už stavebných pozemkov, rodinných domov alebo bytových jednotiek. Dôvodom je výhodná poloha v rámci trojuholníka Modra – Pezinok – Senec ako aj túžba mnohých záujemcov vybudovať si domov v blízkosti prírody, avšak nie ďaleko od mestskej infraštruktúry a občianskej vybavenosti, čo predstavujú najmä mestá Modra a Pezinok.

Infraštruktúra a občianska vybavenosť

Zároveň obec inovuje a investuje prostriedky do rekonštrukcie infraštruktúry – v pláne je komplexná rekonštrukcia miestnej telocvične a sociálnych zariadení. Obec taktiež plánuje investovať prostriedky do obnovy chodníkov, modernizácie verejného osvetlenia, rekonštrukcie materskej školy atď.

Materská škola vo Vinosadoch sa nachádza v strede obce a pozostáva z dvoch prízemných pavilónov, s troma triedami.

Základná škola sa pýši moderným vybavením, pokrokovými metódami výučby (napr. metóda splývavého čítania Sfumato „OSBUA“, metóda CLIL - prepojenie vyučovacieho predmetu a cudzieho jazyka), záujmovými krúžkami – tvorivé dielne, kurzami taekwonda, speváckym krúžkom, krúžkom Filmárik a pod.

Lokalita projektu a jej vybavenie

Lokalita ,,BOLEŠKY" sa nachádza pod horami v severovýchodnej časti obce. Z pohľadu dopravného napojenia má niekoľko výrazných pozitív. Veľkým bonusom umiestnenia plánovanej výstavby je bezprostredná blízkosť autobusovej zastávky Modranská s priamym napojením do Pezinka a Bratislavy (cca 150 m od lokality). Ďalším pozitívom je vyústenie cesty z lokality priamo na hlavnú spojnicu Modra – Pezinok – Bratislava, cestu II. triedy II/502.

Poloha lokality je zaujímavá hlavne z dôvodu kombinácie umiestnenia neďaleko hlavnej dopravnej tepny a zároveň tesne pod vinicami a lesmi, čo z nej robí príťažlivú možnosť bývania.

V lokalite bude kompletne vybudovaná infraštruktúra, tzn. odbočovací pruh z cesty II/502 do lokality, vnútro-areálové komunikácie a chodníky a vnútro-areálové osvetlenie.

Pozrite si
našu galériu

Projekt pozostáva z 29 rodinných domov a 12 bytov. Lokalita ponúka rekreáciu v prírode spojenú s výbornou dostupnosťou okresného mesta Pezinok.
Zobraziť celú galériu